Tjenester

Behandling av muskel- og skjelett plager

 

Her får du en inngående beskrivelse av våre tilbud


Kiropraktikk
Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser. Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetning å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.


Alle aldersgrupper kan behandles, men teknikken  og behandlingen tilpasses det enkelte individet.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon. Kiropraktoren får trygderefusjonen direkte, og du betaler en egenandel.


 

FYSIOTERAPI

 

 

Fysioterapi er mye forskjellig. Vi har kompetanse til å ivareta:

 

Rehabilitering

Idrettsskader

Muskel og skjelettplager

Skade relatert til det perifere nervesystem

Hodepine og svimmelhetsproblematikk

 

 Vi tilbyr her på klinikken både almen fysioterapi (rehabilitering) samt spesialiserte fysioterapeuter i idrettsfysioterapi og manuellterapi. Vi samarbeider med Energihuset Express  og kan her tilby et skreddersydd treningsopplegg.

 

 

OSTEOPATI

 

 

 

Osteopati er en helseprofesjon som bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, patologi, nevrologi og biomekanikk. Til grunne i filosofien ligger ideen om at kroppen er en helhetlig organisme, der alle kroppens deler må ha optimal funksjon for å bidra til et velfungerende individ. Dette klarer kroppen normalt selv, men noen ganger trenger den et lite dytt i riktig retning.

 

Behandlingen du får av en osteopat består av tøyeteknikker, manipulasjonsteknikker («knekking»), artikulering av ledd og direkte behandling av muskler, sener og bindevev. Osteopater har et bredt spekter av ulike teknikker, slik at du får den behandlingen som passer deg best.