Trykkbølgebehandling

Klinikken kan nå tilby trykkbølgebehandling med det nyeste utstyr fra GYMNA. Trykkbølgebehandling har de siste ti år vunnet stor innpass i behandlingen av muskel-/skjelett plager og etterspørres i større grad.

Behandlingsformen har generelt blitt svært populær blant mange muskel- og skjelettbehandlere, men kriteriene for hvorvidt metoden integreres i behandling syns lite kritisk. Vi ønsker å implementere bruken av trykkbølgebehandling, hvor evidensen er best og garanterer en solid klinisk resonering bak bruken av dette verktøyet. Det er god evidens for høy dose fokusert ESWT og rESWT ved plantar fasciitis(ose), samt fokusert ESWT ved kalsifisert tendinopati i rotator cuffen. Det er noe evidens som understøtter fokusert ESWT i midtre akillestendinopati og entesopati. Det er også effekt av rESWT til kalsifisert tendinopati. Det er ikke evidens for bruken av fokusert ESWT og rEWST til andre smertesyndromer. Effekten av rEWST til kronisk lateral epikondyalgi har vært positiv i noen få randomiserte studier og bør forsøkes ved manglende bedring av annen konservativ behandling (Systematic review, Speed, 2014; Oversiktartikkel, Storheim m.fl. 2010)

Vi ser trykkbølgebehandling som et sterkt supplement til den eksistereshockmaster500nde behandling og det vil være naturlig å overveie denne ved vedvarende symptomer fra ovenstående smertetilstander. Det er i tillegg vårt ønske å kunne imøtekomme ønsker fra et større antal mosjon- og idrettsrelaterte henvendelser i kraft av vårt engasjement i idretten på Nesodden. Men samtidig kan trykkbølgebehandling være like relevant i behandlingen av en gjenstridig musearm og skulder, et resultat av ensidige belastninger på kontor og hverdag.

Prisen er 300 kr. + vanlig behandlingstakst

For mer info kontakt oss på post@tangenhelse.no eller ring 40172313.