Åpningstider:

Fredager

Priser:

Fysioterapeut med driftsavtale.

20% refusjonsavtale med HELFO (en dag i uken)

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapeut under utdanning.*

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og
kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves i kroppen … vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

Behandlingen tilbys til:
– barn, ungdom og voksne
– de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
– de som plages av anspenthet
– de som har plager relatert til pust
– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandling av barn og ungdom
– Mestrings- og lekorienterte bevegelser i samspill blir vektlagt ved behandling av barn
– Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i
– Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig.

Fysioterapeut
90825916

20 års erfaring som fysioterapeut, fordypning i barne- og ungdomsfysioterapi. Psykomotorisk fysioterapi gjelder barn som voksne.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Under videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi