Psykolog behandling

Psykolog med kompetanse på ME/CFS og utmattelse

 

 

Ruth-Anne Tomtum Kleve er utdannet psykolog og sosionom, og har lang erfaring med behandling ved ulike utmattelsestilstander, angst, depresjon, lav selvfølelse, sorg og traumer.  Hun jobber i hovedsak med emosjonsfokusert terapi og tilbyr individualterapi, familiesamtaler, foreldreveiledning og gruppeterapi for voksne og ungdom.

 

Ruth-Anne er en av få psykologer i Norge med solid faglig kunnskap om CFS/ME og utmattelse. Ved utmattelsestilstander tilbys det individuelt behandlingsopplegg som er tilpasset ditt energinivå, og du vil du få gode redskaper til å håndtere utmattelsen, både for å leve bedre med tilstanden og lette sykdomsforløpet.

 

For mange vil behandlingen innebære:

 

  • Å kartlegge egen tålegrense
  • Å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile (aktivtetsavpasning)
  • Energiøkonomisering
  • Stressregulering
  • Bedre søvnhygiene
  • Få hjelp til avspenningsøvelser/aktiv hvile
  • Å jobbe med vanskelige følelser knyttet til det å være syk

 

 

Å leve med en utmattelsestilstand over lang tid, kan for mange oppleves emosjonelt belastende. Mange lever mer isolert enn tidligere, og kan føle på sorg og savn til det gamle livet.


Andre opplever kanskje at de ikke er til nytte i familien eller i samfunnet, siden de ikke kan jobbe eller bidra hjemme slik de gjorde før. I tillegg er det mange som kjenner på frykt for at de skal være syke for alltid, eller i verste fall bli enda dårligere.


Følelsene sitter i kroppen; De smertefulle følelsene vil tappe for krefter, mens hensiktsmessige følelser gir energi.

 

Følelsene våre fungerer som et indre kompass, de gir retning og mening, hjelper oss å kommunisere med omverdenen og sier noe om våre behov, men de kan og slå krøll og oppleves både smertefulle og kaotiske.


De smertefulle følelsene kan henge sammen med vanskelige erfaringer fra barndom eller andre perioder i livet. I emosjonsfokusert terapi jobber vi med å rette fokus innover til kroppen og følelsene, la følelsene informere deg, jobbe med de smertefulle følelsene, akseptere og regulere de.


Målet i emosjonsfokusert terapi er at de smertefulle følelsene endres til nye og funksjonelle/friske følelser, som igjen bidrar til å hjelpe deg videre fra en vanskelig livssituasjon. 

Priser:

 

Individualterapi: på kontor, video/telefon (45 min): 1190,-

Foreldreveiledning 2 foreldre (75 min): 1350,-

Foreldreveiledning 1 forelder (45 min): 1100.-

Familieterapi 3-5 pers (90 min): 1550,-

Støttesamtaler videoterapi/telefon (30 min): 850,-

Hjemmebesøk (60min): 3500,- (pluss reiseutgifter)

 

Det sendes ut faktura på e-post for timene i slutten av hver måned, og det tilkommer et fakturabeløp på kr 19,-

 

Eventuelt arbeid utenom terapitimene faktureres på timesbasis. Dette gjelder utforming av rapporter/attester, henvisninger til andre instanser, lengre telefonsamtaler og liknende.


Praktisk informasjon:

 

Behandlingsforløpet kan variere fra 2-5 timer (råd og veiledning) til lenge terapiforløp på 15 timer eller mer. I tillegg til timer på kontoret tilbys videoterapi eller samtaler via telefon, og hjemmebesøk

 

Det er 48 timers (to virkedager) avbestillingsfrist. Avbestilling senere enn dette, faktureres i sin helhet. 

 

Psykologen har ikke offentlig refusjonsavtale. Du trenger ikke henvisning fra lege.


Time kan bestilles på telefon/SMS  92643720 eller sende e-post til ra@tangenhelse.no

 

NYHETER

Gruppetrening:


Det er for tiden intet tilbud om gruppetrening grunnet COVID-19 og krav til smittevern. 


Til høsten starter vi trolig opp med YogaRygg og Aktiv med Artrose igjen

 

 

For mer info - kontakt post@tangenhelse.no

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Addresse: Tangen Senter Oppgang B

Vestveien 51 - 1452 Nesoddtangen

E-post: post@tangenhelse.no

Åpningstider

 

Mandag til fredag: 8 - 18

Lørdag: Etter avtale

Søndag: Stengt

Følg oss på:

Copyright © All Rights Reserved