Åpningstider:

Mandager og torsdager etter avtale

:: Praksis drives uten kommunal avtale og pasienten må betale fulle beløp selv. Kort ventetid. ::

Priser:

Individualterapi (50 min): 850,-

Individualterapi AAP/ufør (50 min): 650,-

Foreldreveiledning 2 foreldre (90 min): 1200,-

Foreldreveiledning 1 forelder (50  min): 850.-

Familieterapi 3-5 pers (90 min): 1400

Støttesamtaler via PC/TLF (30 min, kun for husbundne CFS/ME pasienter): 480,-

Hjemmebesøk (60min): 1300,- (pluss reiseutgifter)

Psykolog

Psykolog med spisskompetanse på CFS/ME og utmattelse

Ruth-Anne er utdannet psykolog og sosionom, og hennes hovedfokus er behandlingstilbud for unge og voksne med CFS/ME og annen utmattelse. Behandlingen tar sikte på å lindre symptomer, gi gode redskaper til å håndtere CFS/ME og utmattelse, og således lette sykdomsforløpet. Ruth-Anne tilbyr et individuelt behandlingsopplegg som er tilpasset ditt energinivå. For mange vil behandlingen handle om:

  • Å kartlegge egen tålegrense
  • Å finne balanse mellom aktivitet og hvile
  • Å lære dyp avspenning
  • Å håndtere søvnvansker
  • Smertelindring
  • Å få tips om kosthold

Mange mennesker med kronisk sykdom bærer på sorg over tapt funksjonsnivå, engstelse, tristhet og/eller bekymring knyttet til sykdommen. I terapien kan du få hjelp til å bearbeide og håndtere disse følelsene slik at du får det bedre.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller diagnose, og det er kort ventetid. Behandlingsforløp kan variere fra 2-5 timer (råd og veiledning) til lenge terapiforløp på 10 timer eller mer. Jeg tilbyr og samtaleterapi via PC til deg som er for syk til å komme på kontoret, eller bor langt unna Tangen helseklinikk. Det tilbys hjemmebesøk etter nærmere avtale. For mer informasjon om behandlingen finner du på www.behandlingvedutmattelse.no

Ruth-Anne er en av få psykologer i Norge med solid faglig kunnskap om CFS/ME og utmattelse. I tillegg tilbyr hun psykologisk behandling til barn, unge og voksne som strever med engstelse, depresjon, sorg, traumer, selvskading, og skolevegring. Behandlingen foregår i individualterapi, foreldreveiledning, familieterapi, og/eller veiledning til barnehage/skole.

Psykolog
9264 3720

Bakgrunn:

Ruth-Anne har flere år med jobberfaring fra rusfeltet, både ved institusjon, i grupper og individuell behandling. Hun har jobbet 2 år ved AHUS i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og har erfaring fra arbeid med sped- og småbarn, foreldreveiledning og individualterapi med barn og unge. Hun har særlig interesse for traumebehandling, samspill og tilknytning, og hvorledes tidlige barndomserfaringer kan påvirke voksenlivet. Hun spiller på et rikt register av terapeutiske tilnærminger, deriblant psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, klientsentrert terapi, emosjonsfokusert terapi og mentaliseringsbasert terapi.