Åpningstider

Etter avtale

Telefontid alle hverdager 0800 – 1700.

Priser:

Første konsultasjon 700 kr

Oppfølgende behandling 440 kr

Kiropraktor

Kiropraktikk

Definisjon av kiropraktikk (Norsk Kiropraktorforening)

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

Hva gjør en kiropraktor
Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser. Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetning å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

Feilfunksjoner finner kiropraktoren gjennom  bevegelsespalpasjon av leddene, dvs at han bruker fingrene/hendene for å kjenne hvordan leddene fungerer mens de beveges. Tilsvarende vil spenninger i muskulaturen kunne plukkes opp.

Det foretas nevrologiske og orthopediske undersøkelser som hjelp til å kunne stille en diagnose. Blodtrykk er ikke uvanlig å måle. Differensialdiagnostikk er viktig, dvs å kunne gjennkjenne andre typer lidelser som ikke skal behandles av kiropraktoren (f.eks blodpropp, lungelidelser, hjerteinfarkt, urinveisinfeksjoner, brudd osv), men som kan gi samme typer symptomer som rene muskel-/skjelettlidelser.

Kiropraktorer er utdannet til både å ta og å tolke røntgenbilder, men de fleste foretrekker å rekvirere røntgen-/CT/MR-undersøkelse fra røntgeninstitutter eller sykehus dersom det er indikasjoner for en slik undersøkelse. Dette er langt fra nødvendig for alle pasienter og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kiropraktoren kan også henvise til fysioterapi eller spesialisthelsetjeneste dersom det synes riktig.

Kiropraktisk behandling gies dersom ingenting tilsier at kiropraktikk ikke er riktig for det enkelte individet. I motsatt fall vil pasienten henvises videre til annen behandling eller videre utredning.

Behandlingen består i å frigjøre ledd med feilfunksjon (det være seg ledd i ryggen eller andre ledd i kroppen) ved hjelp av kiropraktorens hender, også  kalt leddfrigjørende behandling eller ledd-justeringer. Dette gir en avspenning dypt inne og gir en bedring/normalisering av leddfunksjonen som også har innvirkning på nervesystemet. Muskulaturen, det være seg dyp eller mer overfladisk muskulatur, kan begynne å jobbe på en mer normal måte. Triggerpunkt behandles også.

Det handler ofte om å bryte en ”ond” sirkel. Mennesket har en enestående evne til å ”hele” seg selv, bare forholdene legges til rette for det. Både akutte og kroniske tilstander behandles.

Alle aldersgrupper kan behandles, men teknikken  og behandlingen tilpasses det enkelte individet.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon. Kiropraktoren får trygderefusjonen direkte, og du betaler en egenandel.

Kiropraktoren kan sykemelde i inntil 12 uker for muskel-skjelett-lidelser.

For mer info, se www.kiropraktikk.no

Ta kontakt, dersom du lurer på om kiropraktisk behandling er riktig for deg.

Kiropraktor
4140 9705

Utdannet ved Anglo-European College of Chiropractic (Bournemouth, England) i 1986 – 1990. Forutdannelse for studiet 1984 – 86 UiO.

Turnustjenesten ble gjennomført i Fredrikstad hos kiropraktor Øystein Ogre (tidligere formann NKF), og i Tromsø hos kiropraktor Øyvind Stokke. Hun fikk sin autorisasjon som kiropraktor og primærkontakt høsten 1991.

Hun fortsatte å jobbe hos kiropraktor Øyvind Stokke fram til våren 1994 og tok med seg mye lærdom og erfaring fra disse årene i Tromsø. Tiden i Nordnorge har vært med på å prege hennes arbeid som kiropraktor, spesielt mht arbeidsmetoder.

Hun jobbet fra 1994 – 1995 og fra 1996 – 2001 hos Kyrre Myhrvold (tidligere formann NKF) ved Stadion Kiropraktorklinikk i Oslo.

I 1994 startet hun sammen med kiropraktor Cecilia Lothe (nå Bekken og Barn, Oslo) opp Kiropraktorklinikken CC-Vest på Lilleaker i Oslo. De drev denne sammen i 10 år.

1995-96 hadde hun vikariater ved flere kiropraktorklinikker i og utenfor Oslo, og hun ser på det som en lærerik periode.

Hun startet Nesodden Kiropraktorklinikk i januar 2000 og fra 2004 har hun drevet denne alene i fulltidsstilling fram til mars 2013, da hun tok med sin praksis inn i Tangen Helseklinikk.

Reidunn Selsjord har vært medlem av Etisk Råd, Norsk Kiropraktorforening siden 2000. Hun er valgt som leder av Etisk Råd fra 2013 og fire år framover.

Gjennom mange år i praksis, har hun valgt å gi mer tid til pasientene når de kommer til behandling, det være seg førstegangskonsultasjon eller oppfølgende behandling. Hun setter derfor av rikelig tid og ser viktigheten av å ha en god dialog med pasienten og i det å se helheten i pasientens situasjon.

Under sitt arbeid i Tromsø, der reiseveien var lang og det kunne være 3 ukers ventetid på behandling, erfarte hun at når leddfrigjørende behandling ble kombinert med bløtdelvevsteknikker, så ble pasientene bedre og bedringenen holdt lenger enn den ellers gjorde uten denne behandlingskombinasjonen.

Benytter både triggerpunkt-behandling, massasje og tøying i tillegg til den rent kiropraktiske, leddfrigjørende behandlingen. Enkle øvelser gis også. Hun har erfart at pasienter ofte nyttiggjøre seg vanlig fysioterapi på en mye bedre måte dersom leddfrigjørende behandling først har vært gitt.

Det er ingen aldersbegrensnig for hvem som kan behandles. Hun har hatt spebarn på 6 dager og 90-åringer blant sine pasienter. Teknikken som benyttes ved behandling må derfor tilpasses den enkeltes tilstand.