Kiropraktikk

Kiropraktikk

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.


            - Norsk Kiropraktorforening 2010


Kiropraktorer er offentlig  godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.


Kiropraktorer kan:

utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege

henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT

sykemelde pasienter i opptil 12 uker


Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Vår kiropraktor

 

KIROPRAKTOR

 

Ivaretar de aller fleste muskel- og skjelettlidelser. Kombinerer kiropraktisk leddmanipulasjon med bløddelsteknikker og øvelser.

Du kan alltid forvente en grunndig utredning og en trygg oppfølging!

PRISER

 

 

KIROPRAKTOR    |     Kr. 800 ved første konsultasjon

KIROPRAKTOR    |     Kr. 450 ved oppfølgende behandling (30 min)