Åpningstider:

Onsdager og fredager

Priser:

Har kommunal avtale gjennom Oslo Kommune.

Barn under 16 år har fri behandling.

Gjeldende takster på NFF (Norsk Fysioterapeut Forbund) sine hjemmesider

Barnefysioterapeut

Barne- og ungdomsfysioterapi

Fysioterapeuter med spesiale i barne- og ungdomsfysioterapi har inngående kunnskap om:

– eksisterende teorier, modeller og strategier for vurderinger og tiltak i fysioterapi for barn med problem relatert til bevegelse og funksjon.

De har inngående kunnskap om:

psykologisk og sosial teori for å analysere faktorer som kan fremme og hemme barns bevegelse, funksjon, sosial deltakelse, helse og livskvalitet. I tillegg til kunnskap om familie sentrert tilnærming og betydningen for nettverk og omgivelser.

Fysioterapeuten kan:

  • bruke kunnskap om biologiske, psykologiske og sosiale forhold for å fremme utvikling og læring knyttet til barns deltakelse. Og kan forholde seg kritisk til ulike faglige, metodiske og etiske forhold som har betydning for fysioterapi praksis.

 

Du trenger henvisning fra fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få refusjon fra HELFO.

Fysioterapeut
90825916

Utdannelse:

Autorisasjon norsk fysioterapeut

Fysioterapeut med fordypning i barnefysioterapi – 4 år

Humanistisk Fakultet UIO- Kulturstudier/Midtøsten 16o stp.