Ruth-Anne Tomtum Kleve

Psykolog

Har hovedfokus på behandling for unge og voksne med CFS/ME og annen utmattelse. Behandlingen tar sikte på å lindre symptomer, gi gode redskaper til å håndtere CFS/ME og utmattelse og således lette sykdomsforløpet.

(Er i permisjon fra 1.11.21 t.o.m des 2022)

Aktuelt