Cecilie Mosfjeld

Ernæringsrådgiver

Cecilie har en bred kompetanse innen ernæringskommunikasjon og interesserer seg spesielt for tarmhelse og matomgivelser. Våre omgivelser har stor betydning for livsstilsvalgene vi tar, og kan en enten virke fremmende eller hemmende på vår helse. Det er derfor viktig å ha en helhetlig tilnærming til kostholdsendring. Hun har en akademisk bakgrunn med en fem-årig master i samfunnsernæring fra Oslo MET.

 

Åpningstider: Tirsdager

Ta kontakt for timebestilling på:

Tlf. 48303490

Epost: cm@tangenhelse.no

Aktuelt