PSYKOLOG

I PERMISJON

Psykolog med fokus på klinisk helsepsykologi og emosjonsfokusert terapi

Jeg er utdannet psykolog og sosionom som har bred erfaring og særlig interesse for behandling ved CFS/ME og andre utmattelsestilstander, psykiske belastninger ved langvarig sykdom, angst, depresjon og traumer. Jeg tilbyr individualterapi til voksne og unge, familiesamtaler og foreldreveiledning.

Jeg er en varm og støttende terapeut som hjelper deg med å oppdage og forstå mer av deg selv i den livssituasjonen du er i. Den terapeutiske tilnærmingen min er i hovedsak emosjonsfokusert terapi (EFT). I timene jobber vi sammen om dine prosjekter, og jeg hjelper deg med få mer kontakt med egne følelser, forstå og gi mening til de, samt å finne nye måter å håndtere det som er vondt og vanskelig.

For deg med langvarig sykdom:

Å leve med sykdom over lang tid, kan for mange oppleves emosjonelt belastende. Mange lever mer isolert enn tidligere, og kan føle på sorg og savn til det gamle livet. Andre opplever kanskje at de ikke lenger er til nytte i familien, blant venner eller i samfunnet, siden de ikke kan jobbe eller bidra slik de gjorde tidligere. Det er og mange som kjenner på en frykt for at de skal være syke for alltid, eller i verste fall bli dårligere enn det de er i dag.

 

I timene vil vi jobbe med akkurat det du har behov for. For mange er det sentralt å jobbe med vanskelige følelser knyttet til det å være syk, og få hjelp til å støtte seg selv emosjonelt på en mer hensiktsmessig måte. Noen trenger hjelp til å jobbe med traumatiske hendelser eller bearbeide andre vonde livsbelastninger. Andre trenger å finne en god døgnrytme eller en god balanse mellom aktivitet og hvile, avspenningsøvelser eller rett og slett få støtte rundt hvordan de best mulig måte leve sitt liv videre. Behandlingen vil altså til enhver tid være skreddersydd etter dine behov og ditt funksjonsnivå.

I media:

Praktisk informasjon:

Ruth-Anne tar for tiden ikke inn nye klienter til samtale ved Tangen Helseklinikk, og er i permisjon fra 1.11.21 t.o.m des 2022. Dersom du ønsker time kan det bestilles via www.ipr.no

Behandlingsforløpet kan variere fra 2-5 timer (råd og veiledning) til lenge terapiforløp på 20 timer eller mer. I tillegg til timer på kontoret tilbys videoterapi eller samtaler via telefon, og hjemmebesøk

Det er 48 timers (to virkedager) avbestillingsfrist. Avbestilling senere enn dette, faktureres i sin helhet. Dersom du har forkjølelsessymptomer eller korona, kan timen flyttes over på telefon eller videoterapi på kort varsel.

Jeg har ikke offentlig refusjonsavtale, og du trenger ingen henvisning fra lege.

 

 Velkommen skal du være!

I PERMISJON

Psykolog

Har hovedfokus på behandling for unge og voksne med CFS/ME og annen utmattelse. Behandlingen tar sikte på å lindre symptomer, gi gode redskaper til å håndtere CFS/ME og utmattelse og således lette sykdomsforløpet.

priser

Individualterapi: på kontor, video/telefon (45 min)

Kr. 1190

Foreldreveiledning 2 foreldre (75 min)

Kr. 1350

Foreldreveiledning 1 forelder (45 min)

Kr. 1190

Familieterapi 3-5 pers (90 min)

Kr. 1550

Støttesamtaler videoterapi/telefon (30 min)

Kr. 850

Hjemmebesøk (60min)
– (pluss reiseutgifter)

Kr. 3500

Det sendes ut faktura på e-post for timene i slutten av hver måned, og det tilkommer et fakturabeløp på kr 19,-

Eventuelt arbeid utenom terapitimene faktureres på timesbasis. Dette gjelder utforming av rapporter/attester, henvisninger til andre instanser, lengre telefonsamtaler og liknende.