LEGE

Idrettslege og fysikalsk medisiner

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har kunnskaper og ferdigheter i å utrede og diagnostisk avklare pasienter med betydelige funksjonsnedsettelser samt lede, samordne og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak fundert på en bio-psyko-sosial forståelse.

Ved ønske om time ta da kontakt med daglig leder på post@tangenhelse.no

Lars Kolsrud har nettopp avsluttet en mangeårig ansettelse og engasjement ved helseavdelingen på Olympiatoppen. Han har i mange år været tilknyttet flere landslag og enkelt utøvere. Samtidig har Kolsrud jobbet som avtalelege og fysikalsk medisiner med utredning av muskel- og skjelettplager.

Kolsrud har vært tilknyttet Tangen Helseklinikk i en årrekke, men per 01.06.22 økes han engasjement til en fast ukentlig arbeidsdag. På klinikken brukes Kolsrud som second opinion på tverrfaglige pasientvurderinger og på fagmøter. Han har en meget bred erfaring og utstrakt kjennskap til andre fagpersoner i tilfelle av videre henvisning i offentlig og privat regi.

 

priser

Førstegangskonsultasjon inkl. forarbeid, undersøkelse, epikrise/henvisninger, totalt

1720 kr

online timebestilling.

Eventuelle supplerende injeksjoner/tapping inkl. utstyr

120 - 200 kr

online timebestilling.

Eventuelle kontrolltimer (maks 30 min.)

1430

online timebestilling.