Nytt! Psykolog med spisskompetanse på ME

morten

  1. september 2017 har vi gleden av å byde Ruth-Anne Tomtum Kleve velkommen i vår team.

Ruth-Anne er utdannet psykolog og sosionom, og hennes hovedfokus er behandlingstilbud for unge og voksne med CFS/ME og annen utmattelse. Behandlingen tar sikte på å lindre symptomer, gi gode redskaper til å håndtere CFS/ME og utmattelse, og således lette sykdomsforløpet. Ruth-Anne tilbyr et individuelt behandlingsopplegg som er tilpasset ditt energinivå. For mange vil behandlingen handle om:

  • Å kartlegge egen tålegrense
  • Å finne balanse mellom aktivitet og hvile
  • Å lære dyp avspenning
  • Å håndtere søvnvansker
  • Smertelindring
  • Å få tips om kosthold

Se mer info under behandlerprofilen her.