Åpningstider: Mandager og fredager etter avtale

Telefontid: Mellom kl. 12.00-12.30

Praksisen drives uten driftsavtale, slik at pasienten må selv betale for behandlingen.

Priser:

Første samtale: Individual (60min): kr. 750,-   /   Par (90min): kr. 1075,-

Oppfølgende samtaler: Individual (50min): kr. 600,-   /  Par (75min): kr. 900,-

Studenter/trygdede/pensjonister:

Individuel (50min): kr. 450,-   /   Par (75min): kr. 675,-

 

Kontakt/henvisning : Henvisning fra fastlege, primærhelsetjenesten og direkte henvendelse.

Psykolog

Psykologspesialist John Agnar Johansen

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk psykologi. Videreutdanning i familieterapi.

Har mange års erfaring i klinisk praksis, og har bl.a. arbeidet med

– affektive lidelser (angst, depresjon, tvangslidelser)

– avhengighetsproblemer

– traumer og tilpasningsforstyrrelser

– livskriser, utbrenthet, eksistensielle problemer

– par-/samlivsvansker.

Har erfaring med psykoterapi, kognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi, endringsfokusert rådgivning, affektregulering, stressmestring, “mindfulness”/selvhypnose, par- og familieterapi. Behandlingen er korttidsorientert og har vanligvis fokus på pasientens ressurser og endringsmuligheter.

Har allsidig erfaring fra ulike offentlige behandlingsinstitusjoner. Har dessuten i to perioder tidligere drevet privatpraksis i Oslo, først med refusjonsrett fra trygdeetaten og senere med driftstilskudd fra Helse Sør-Øst RHF. Har skrevet flere utredninger bl.a. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Helsedirektoratet og flere fylkeskommuner. Har også vært ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Har dessuten drevet omfattende konsultasjons- og foredragsvirksomhet. Har skrevet artikler om ulike faglige tema bl.a. i Tidsskrift for Den norske Legeforening og i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Psykolog - spesialist i klinisk psykologi
414 55 692