Åpningstider:

Mandag, onsdag og fredager

Lørdag etter avtale

Priser:

Førstegangskonsultasjon 60 min: 750 kr

(Student/honnør 650 kr)

Oppfølgende behandling 45 min: 550 kr

Osteopat

Online Timebestilling

Osteopati er en helseprofesjon som bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, patologi, nevrologi og biomekanikk. Til grunne i filosofien ligger ideen om at kroppen er en helhetlig organisme, der alle kroppens deler må ha optimal funksjon for å bidra til et velfungerende individ. Vi har en trygg og skånsom tilnærming, og et bredt spekter av manuelle teknikker. Dette omfatter alt fra behagelige tøyninger til manipulering/ «knekking». Dette gjør det enklere for oss å kunne tilby en tilpasset og individuell behandling.

En typisk pasient for oss presenterer både med nye og gamle smerter i muskel og skjelettsystemet. Herav plager som:

  • Rygg- og nakkesmerter
  • Hodepine og svimmelhet
  • Hofte-, kne- og ankel smerter
  • Arm-, skulder og håndsmerter
  • Mage/tarm problematikk

I tillegg ser vi ofte pasienter som trenger forebyggende behandling. Personer som nødvendigvis ikke presenterer med smerte. Ta kontakt, så kan vi sammen se på problemet ditt.

Konsultasjonen

Sykehistorie  Undersøkelse  behandling  veien videre

Ved førstegangskonsultasjon setter man av en hel klokketime. Dette er fordi jeg ønsker et helhetlig bilde av deg da plager også kan være sammensatte. Selv om du kan oppleve smerte i samme region som en annen person, kan årsakssammenhengen være en helt annen. Du og din kropp er unik og har en egen historie.

Videre vil jeg gjøre en manuell undersøkelse for å avkrefte at dine symptomer ikke har opphav fra en type alvorlig skade eller sykdom. Jeg vil så undersøke strukturer og vev i regioner av kroppen jeg finner hensiktsmessig. Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor osteopatens jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser.

Deretter vil jeg behandle det jeg har funnet med et bredt spekter av teknikker. Som osteopat har vi en stor verktøykasse når det kommer til individuell behandling for pasienter med plager i muskel og skjelett systemet.

Osteopt D.O.
41359380

Se også Osteopat D.O. Thea Reynolds