Åpningstider:

Onsdag og fredager 8-18 (16)

 

 

Priser:

Førstegangskonsultasjon 700 kr

Oppfølgende behandling: 450 kr

 

Idrettsfysioterapeut

Online Timebestilling

En spesialist i idrettsfysioterapi har inngående kunnskap om normalfunksjon i bevegelsesapparatet samt skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet; daglige aktiviteter, lek, mosjon og i konkurranser. Dette legger grunnlaget for å forebygge, undersøke og behandle aktivitetsrelaterte skader/lidelser.

Når du på vår klinikk blir undersøkt av idrettsfysioterapeut vil det først gjøres en grundig gjennomgang av skademekanisme, sykehistorie og symptomer. Du vil bli bedt om å utføre bevegelser og funksjoner, som har til hensikt å avdekke dine begrensninger og eventuell smerte. Dette ses i sammenheng med evt. dysfunksjoner, sideforskjeller, intervju og undersøkelse. Konsultasjonen ender opp med en funksjonell og en anatomisk diagnose på dine plager. Diagnosene følges opp med en individuelt tilpasset behandlingsplan, rådgivning og eventuelle øvelser/treningsprogram. 

Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter. Stort sett får du ny time hos behandler, men ved behov kan vi også henvise til spesialist og billeddiagnostikk etc. På Tangen Helseklinikk kan vi også henvise til andre profesjoner i vårt tverrfaglige helseteam. Ved behov tar vi også kontakt med fastlege og andre involverte parter.

Terje er tilknyttet Idrettens Skadetelefon sitt behandlernettverk og gjennom spillerlisensen din er du forsikret gjennom Gjensidige. Se mere om forsikring her.

Medlemmer av NIF har gjennom vårt sponsorat 25% på første behandling (ved direkte kontakt).

Spesialist i idrettsfysioterapi og manuellterapeut
93468426

Terje Skulstad kan som manuellterapeut henvise til legespesialist, billeddiagnostikk samt almen fysioterapi. I tillegg kan han sykemelde i opp til 12uker. 

Erfaring:

Fysioterapeut for rolandslaget 

Fysioterapeut NextGen Olympiatoppen 

Fysioterapeut Nasjonalballeten 

Fysioterapeut European Games 

Privatpraktiserende Fysioterapeut 

Fysioterapeut for snowboardlandslaget 

Fysioterapeut og trener på NTG Geilo 

Fysioterapeut på sykehus 

Kommunfysioterapeut 

Hovedtrener snowboardlandslaget