Åpningstider:

Tirsdag:  9 – 18

Alle konsultasjoner (1 time): 800 kr
Kontrollkonsultasjoner (30 min): 450 kr

Klinisk ernæringsfysiolog

AUTORISERT KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG – En av få privatpraktiserende i Norge

Vekt: 

Overvekt
Skreddersydd tilnærming med gjennomførbarhet i høysete. Kcalbalanse og appetittregulering som utgangspunkt, tilpasser strategier ihht nåværende kosthold og kapasitet for endring.

Undervekt
Inkludert ernæringsstøtte ved KOLS, og kreft (fokus på inntak av individuelt behov for viktigste næringsstoffer ved siden av vektøkning). Har også erfaring fra å jobbe med ulike spiseforstyrrelser.

Diabetes, type 2, samt blodsukkerforstyrrelser og insulinresistens knyttet til vektøkning

Mage-/tarm problematikk:

Sliter du med ubehagelige symptomer som; oppblåsthet, magesmerter, hard eller løs mage. Dette er områder klinsik ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med.

Hjelp til å håndtere:

– Laktose intoleranse

– Intoleranse / FODMAP

– Matvareallergier

– Innflammatorisk tarmsykdom

– Irritabel tarm sykdom (IBS)

Hjerte-/karsykdom: høyt kolesterol, høyt blodtrykk (Ernæringsstøtte ved siden av medikamentell behandling eller korrigering av mindre avvik)

Revmatisme: Urinsyregikt (fokus på purinsyntese og vektreduksjon). Ernæringsstøtte ved siden av medikamentell behandling eller som et alternativ ved mindre utartede symptomer.

Mangeltilstander: Slapp og sliten? eller ønsker du å sikre deg inntak av individuelle behov for viktige næringsstoffer?

– Jernmangel, B12 mangel, VitD mangel, etc.

Idrettsernæring: Få hjelp til å legge opp en kostholdsplan økt prestasjon for treningen din. Helge Felberg tilpasser næringsinntak til din aktivitet og aktivitetsnivå. Tilpasset treningsprogram for grunntrening kan også produserers.

Sunt kosthold & forebygging av sykdom: Helge A Felberg gir deg tilbakemelding på nåværende kosthold og individuelle anbefalinger for å sikre sunn vekt og inntak av essensielle næringsstoffer for helse og redusert risiko for sykdomstilstander og overskudd. Tilpasset treningsprogram kan også produserers.

 

Mye feilinformasjon og motsigelser

De fleste kan kjenne seg igjen i frustrasjonen rundt stadig motsigende oppslag i blant annet media. Feiltolkning av ernæringsforskning og forrettningsvirksomhet har mye av skylden for dettte. Vitenskapen som en helhet endrer seg ikke så raskt som det kan fremstå i sosiale medier og aviser. Alle mennesker er unike med ulik livssituasjon. Vi er avhengig av en skreddersydd tilnærming for langvarige, gode resultater. Det finnes ingen fasit på et kosthold som er gjennomførbart for hele befolkningen.

Statiske kostholdsråd gir sjeldent god effekt

Utgangspunktet er deg som individ. Din ernæring skal skreddersys din situasjon og målsetting. Ernæringsrelaterte diagnoser og plager kan løses. Intervensjonsmålet er å identifisere enkelte aspekter ved nåværende kostholdsvaner som kan endres for effektiv måloppnåelse. Endringene må være overkommelig og individrettet. Den optimale strategien vil være identifisering av potensielle endringer som er lite krevende og samtidig gir sterk effekt.

Per dags dato samarbeider Felberg med; 1) Follo frisklivssentral, hvor han har holdt foredrag for diabetes type 2 pasienter. 2) Nesoddens kreft-team, hvor han har ledet samtalegrupper for pasienter under- og etter kreftbehandling. 3) Energihuset Treningssenter, hvor han har kurset personlige trenere i effektiv kostholdsveiledning, samt holdt foredrag for medlemmer på senteret. Han hjelper også til med noen treningsveiledningstimer i løpet av en ordinær uke. 4) Medeier av Studio Soma – et tverrfaglig engasjement og personlig trener studio.

 

 

Ernæringsbehandling / oppfølging: Felberg er opptatt av et helhetlig individfokus i sitt arbeid. Kosthold er komplekst. Kosthold gjenspeiler livssituasjon. Kosthold er ofte et resultat av sinnstilstand, erfaringer, jobbsituasjon, hjemmesituasjon, stressnivå m.m. Ernæringsintervensjon handler om så mye mer enn kun kostholdsråd og kostholdsplan. Ernæringsbehandling hjelper deg til å identifisere gjennomførbare endringer i nåsituasjon, skape forståelse ovenfor din situasjon, og motivere til gjennomføring. Kunnskap, livsstil, erfaringer, prioriteringer, matvaner, sykdommer/tilstander, økonomi, motivasjon, smakspreferanser, overskudd, stressnivå, familiesituasjon og jobbsituasjon er alle brikker som må tas hensyn til for vedvarende resultater.

Uavhengig av ernæringsrelatert diagnose eller tilstand vil ernæringsintervensjonen alltid ta hensyn til inntak av tilfredsstillende mengder av essensielle næringsstoffer tilpasset individet (variert kosthold). Dette på bakgrunn av evidens-baserte formler og anbefalinger for ulike segmenter i befolkningen. I de fleste tilfeller vil intervensjonsfokus i første omgang omhandle kun sykdom/tilstandsbasert problematikk, for så videre optimalisering av kosthold/livsstil om det anses som gjennomførbart for pasienten.

En rådgiver bør alltid være oppdatert på nyeste forskning i sitt arbeid. En viktig tilnærmingsmetode er å evaluere forskjellig forskning som en helhet, og ikke enkelte forskningsrapporter alene som bakgrunn for ernæringsråd.

 

Konsultasjoner: Tid – 1 time

Vanligvis behov for 1-4 timer, avhengig av kompleksiteten på casen (f eks flere forhold/ sykdommer/ tilstander sammen med vektendring krever flere timer for identifisering av gode individualiserte ernæringsstrategier, sammenliknet med strategier for korrigering av mangeltilstand).

Kontroll/oppfølging (ved behov): Tid – 30 min.

Klinisk ernæringsfysiolog
9152 9353

Utdannelse og erfaring:

  • Autorisert klinisk ernæringsfysiolog (www.keff.no)
  • Mastergrad i klinisk ernæringsfysiologi ved Edith Cowan University, 2013
  • Bachelorgrad i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole, 2011
  • Personlig trener og fitness instruktør utdannelse fra Norges Idrettshøyskole 2005
  • Tilknyttet Sunn Idrett (tidligere Sunn Jenteidrett) som foredragsholder i idrettsernæring for unge utøvere.
  • Arbeider med Olympiatoppen og  Norges Skiforbund ifm Helseattest for idrettsutøvere.
  • Engasjert av HERO og NAV Oslo for oppfølging av deltakere som skal ut i jobb.
  • Medlem av Kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet forskningsforbundet (KEFF) & Dietitians Association of Australia (DAA)
  • Tidligere jobbet på sykehus (Joondalup Hospital & Albany Hospital)
  • Driver Personlig teener studio & tverrfaglig klinikk i Oslo, Vika.

For full CV se Helge Andreas Felberg sin profil på nettstedet Linkedin.com