Kognitiv terapeut søkes til prosjekt med NAV Oslo

morten

Ønsker du å supplere arbeidsdagen med spennende oppdrag og samarbeid i et tverrfaglig team?

Tangen Helseklinikk AS søker nå en dedikert og samarbeiddyktig kognitiv terapeut/psykolog med ønsket oppstart 01.09.2018. Du vil overta arbeidsoppgaver fra avtroppende kognitiv terapeut. Ansettelsesforhold: Konsulentavtale med full dag 1-2 dager ukentlig. Forventet med to fulle dager etter nyttår.

Tangen Helseklinikk samarbeider med HERO Kompetanse AS i et prosjekt som løper på tredje år, som i hovedsak har til hensikt å hjelpe med å arbeidsledige i jobb.

Tangen Helseklinikk inngår som et eksternt helsefaglig team, som bidrar med å avdekke helserelaterte hindringer for å stå i jobb/praksis. Dette kan for eksempel gjelde smerteplager og livsstilsrelaterte sykdommer og disposisjoner. Samtidig ser vi en del med angstproblematikk, depressivitet og lignende barrièrer som gjør det vanskelig å stå i en jobb. Vår oppgave er å identifisere disse hindringer og i beste fall skape mestringsstrategier og legge til rette for at deltakeren i kurset kan lykkes i arbeidspraksis. Enkelte deltakere vil på bakgrunn av våre konklusjoner ikke være klare til jobb og bli skrevet ut av kurset.

Dine oppgaver for hver gruppestart vil bli:

 • et selvstendig foredrag (3t) som gir økt innsikt i mestringsstrategier og implementering av disse. Eksisterende mal kan brukes. Kartleggingsskjema utleveres til hver deltaker.
 • kartleggingsmøte av deltakere i helseteam med fysioterapeutspesialist og klinisk ernæringsfysiolog samt veiledere fra HERO. Her identifiseres deltakere som kan dra nytte av samtale med kognitiv terapeut
 • Daglig dialog med klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeutspesialist
 • Individuelle samtaler med relevante deltakere
 • Hvert kull deltakere følges i 5-7 uker.

Arbeidstid/løn

 • Faste dager, en-to dager i uken fra 9 – 15
 • Arbeidssted: To lokaliteter (Fyrstikktorget Helsfyr og Ulven Økern)
 • Konsulentstilling, konkurrensedyktig løn etter avtale.
 • Kontrakt skrives med tre måneds gjensidig oppsigelse.
 • Mulighet for utvidelse neste år.
 • Ønsket oppstart er om mulig 1. september 2018

 

Kontakt daglig leder Morten Christensen for ytterlige informasjon. Kort søknad og CV til mc@tangenhelse.no