Barneidrettsforsikring

morten

gjensidige_barneidrettsforsikring

Viste du at alle barn (og trenere) per 1.1.2016 er dekket ved idrettsskader under Gjensidige sin forsikring med Norges Idrettsforbund?

Forsikringen omfatter:

Fram til datoen barn fyller 13 år omfattes de av barneidrettsforsikringen når de er / har:

  • medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • deltakere i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi uten å væremedlem av lag/klubb
  • nedsatt funksjonsevne
  • flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norskfolketrygd
  • trenere, ledere og oppnevnte dommere, når de trener ellerdømmer kamp/trening

Når skaden skjer:

Ta kontakt med Idrettens Skadetelefon på telefon 02033, meld skaden elektronisk, skaden blir vurdert av fysikalsk medisiner og har du krav på behandling, kan du søke og få behandling lokalt på Nesoddden ved fysioterapeutspesialist og manuellterapeut Morten Christensen og idrettslege Lars Kolsrud på vår klinikk. Se mere her.

Hvilke skader er dekket?

  1. a)  Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf punkt 2.1.
  2. b)  Belastningsskade, forsikringen omfatter skader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasje under organisert idrett og trening, se punkt 5.1.7.
  3. c)  Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med reise jf. Punkt 2.2 og opphold jf. Punkt 2.3. Skade på sinnet for eksempel sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.

SE VILKÅR